Bediening

 

Broeder Dennis A. Grootfaam is de voorganger en leider van het werk en is al meer dan 20 jaren voorganger. Van 1990-1995 was hij voorganger van een gemeente onder covering van een gemeenteorganisatie,maar richte op 15 april 1996 een eigen gemeente op met de naam Hersteller van Bressen in het zelfde district en nu ook een celgroep te Paramaribo. Samen met zijn vrouw Cynthia Grootfaam-Damburg heeft hij de Bijbelschool "Hebron" van Evangeliesatie Centrum Suriname" succesvol doorlopen. Zijn vrouw van 1982-1986 en hij van 1983-1987. Pastor D. Grootfaam heeft ook "The School of Ministrie van Morris Cerello afgerond in 1985 in Suriname. Verder "The School of Christ International in Trinidad in november 2006. Pastor D. Grootfaam en zijn vrouw zijn zelfstandige dienaren des Heren en bouwen relaties met elke eerlijke en oprechte christen en of christenorganisaties. Hij is ook webdisigner,heeft bedrijfmanagement gedaan en heeft een web-hosting onderneming. Ze hebben twee kinderen. Ook heeft hij een boek gepubliceert genaamd "Een ex-Rastafari vertelt" en kost SRD 20,- of 8,- Euro per stuk.

De gemeente heeft oudsten, diakenen en werkers. Een werkers trainings programma voor pasbekeerden, discipelschap, werkers, leiders en zendelingen. Praiseteam,kinderwerk, opbouwblad, website.

BEDIENING: De gemeente heeft als hoofdactiviteiten elk jaar een gemeente kamp in de maand september. Twee familiedagen, tractaatverspreiding, evangeliesatie en lofprijsdiensten, doopdiensten, broeders en zusterssamenkomsten, algemene bidden en vastendagen, zalvingsdiensten waaronder genezing en bevrijding valt en gast predikers. Maaltijd desHeren, Huwelijkseminaar, Rentmeesterschapseminaar, Paas en Pinksterwekend. Werkersbidstond en vergadering, en onze jaarlijkse financieelverslag. Zendingsoffer en nog veel meer. De gemeente heeft een vijfentwintig  jaren plan.  De gemeente visie is tenminste een organisatie met 5000 leden verdeeld in vijf gemeenten,  waarvan vier in Suriname en een in het buitenland. Een kampplaats met sportgelegenheid. Een trainingschool (WTD) , een sociaal, educatief en sportcentrum (SEES).